0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

صافکاری

صافکاری را به دو روش صافکاری بی رنگ و صافکاری با رنگ می توان انجام داد

تفاوت صافکاری بی رنگ و صافکاری با رنگ

تفاوت عمده این دو سبک صافکاری بدنه مستقیما به میزان شدت ضربه و اثر آن بر روی بدن

خودرو ربط ‌دارد. در تصادفات رانندگی بسته به میزان خسارت وارده، صاحب خودرو تصمیم

می‌گیرد تا قطعه آسیب‌دیده بدنه را به صورت کامل تعویض و یا با استفاده از مهارت صافکار

ترمیم‌کند. در صورت تعویض قطعه با نمونه خام و یا رنگ‌خورده، فرآیند بازسازی بدنه با سرعت

بیشتر و البته ریسک بالاتر(افت قیمت خودرو) انجام میشود. اما صافکاری کردن خودرو،بیشتر طول

می کشد.

ضربه به رنگ بدنه خودرو را آسیب می زند. اگر میزان ضربه وارده در حدی باشد که رنگ بدنه

خودرو ریخته‌ نشده یا ناحیه ضرب‌ دیده به شکل پیچیده‌ای تغییر شکل نداده باشد و آسیب

ندید‌ه‌ باشد،می‌توان آن بخش از بدنه را با کمک صافکار به حالت اولیه بدون تغییر در وضعیت رنگ

خودرو برگرداند. به این حالت اصطلاحا صافکاری بی‌رنگ بدنه گفته می‌شود. ترمیم‌نمودن بی‌رنگ

بدنه خودرو برای صاحب ماشین مهم است.

آسیب به رنگ بدنه به صورت خراش و ریختن تکه تکه رنگ در همان ابتدای حادثه یا طی

فرآیند صافکاری بدنه است.در این حالت بعد از اتمام فرآیند صافکاری، برای تمیز و یک‌ دست شدن

ظاهر،بدنه خودرو  مورد رنگ‌ آمیزی قرار میگیرد و عملکرد نقاش در این مرحله،مکمل روند بازسازی

بدنه است.

علاوه بر شدت ضربه و انرژی وارد شده بر اثر تصادف، کیفیت و ضخامت رنگ و زیرسازی

آن نقشی موثر در نوع بازسازی بدنه‌ دارد.خودروهایی که کیفیت رنگ بالایی‌

دارند،ضخامتلایه‌های رنگی نیز بالا بوده و این ضخامت زیاد،توانایی بالاتری در تحمل

شدت ضربه و انرژی بدون تاثیرگذاری منفی در رنگ دارد. اما اگر شدت ضربه از حد تحمل بالاتر

باشد،امکان بی‌رنگ ترمیم‌کردن بدنه برای صافکار وجو ندارد و نیاز به نقاشی ماهر میباشد.

وقتی خودرویی که تصادف کرده باشد را به یک مرکز معتبر تعمیر بدنه خودرو ببرید که دارای اتاق

رنگ و ابزارهای حرفه ای رنگ آمیزی خودرو باشد، ابتدا یک کارشناس تشخیص رنگ خودرو،

برآوردی از میزان شدت تصادف اعلام میکند و پیشنهاد میکند که قسمتی از بدنه که آسیب دیده 

کاملاتعویض شود یا به صافکار و نقاش برای تعمیر تحویل داده شود

 


نماد اعتماد